Badania Akustyczne z zakresu
Akustyki Budowlanej

Badania do Certyfikacji Budynków
z Zakresu Breeam Hea 13 oraz Pol 08

Badania Środowiskowe Izolacyjność Akustyczna
Tworzenie Map Hałasu

Przeprowadzamy kompleksowe badania akustyczne

Firma nasza dysponuje certyfikowanym sprzętem, specjalistycznym oprogramowaniem symulacyjnym oraz wykwalifikowaną kadrą naukową z dziedziny budownictwa o specjalizacji fizyka budowlana i zakresie akustyka budowlana - tytuły doktorskie.

 

Posiadamy możliwość badania

Zastosowanych rozwiązań w warunkach labolatoryjnych.

 

Firma nasza od kilku lat z powodzeniem wykonuje badania akustyczne z zakresu Breeam Europe Commercial 2009.


Jednym z wielu naszych projektów wykonanych na terenie całego kraju jest biurowiec Q22 w Warszawie w którym wykonaliśmy serię badań akustycznych wraz z opracowaniem środków zaradczych.

Pragniemy przedstawić ofertę na wykonanie badań akustycznych

Badania do certyfikacji budynków z zakresu Breeam Hea 13

Badania do certyfikacji budynków z zakresu Breeam Pol 08

Badania środowiskowe

Badania hałasu na stanowiskach pracy

Biura, call center, pokoje hotelowe, hale produkcyjne itp.

Badania hałasu od urządzeń

Instalacje HVAC, agregaty, pompy, generatory, windy itp.

Badania poziomu hałasu przenikającego z zewnątrz do pomieszczeń biurowych lub mieszkalnych

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych oraz zewnętrznych od dźwięków powietrznych

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

W gabinetach, sądach, hotelach, klubach, salch fitness.

Szeroko pojęte badania akustyczne

Tworzenie map hałasu

Tworzenie symulacji poziomu hałasu na etapie projektowym budynków

Analizy akustyczne planowanych przedsięwzięć do projektów budowlanych

Podaj nam swojego e-maila.
Skontaktujemy się w sprawie projektu.